Dostępne kursy

Nauczyciel Bogdan Werpachowski

Nauczyciel - Lech Boniszewski

Autor kursu: Tomasz Deresz

Autor kursu: Tomasz Deresz

Prowadzący Bogdan Werpachowski

Nauczyciel - Zbigniew Giza

Nauczyciel - Zbigniew Giza

Nauczyciel - Zbigniew Giza

Nauczyciel - Zbigniew Giza

Nauczyciel - Mirosława Łukawska

Nauczyciel - Hubert Stojanowski

21.01.2017; 05.02.2017; 18-19.02.2017


Nauczyciel: Zbigniew Giza

08-09.10.2016

Nauczyciel - Edyta Śliwińska

19.11.2016; 15.01.2017; 21.01.2017; 

Nauczyciel - Hubert Stojanowski

15.10.2016; 22.10.2016; 29.10.2016; 12.11.2016; 

Nauczyciel - Zbigniew Giza

05-06.11.2016; 13-20.2016; 17.12.2016; 14-15.01.2017;

Nauczyciel - Hubert Stojanowski

04-10.12.2016; 15.01.2017; 

Nauczyciel - Andrzej Bykowski

24-25.09.2016; 02.10.2016; 16.10.2016

Nauczyciel - Tomasz Deresz

17.09.2016; 01.10.2016; 

Nauczyciel - Zbigniew Giza

22.01.2017; 28-29.01.2017; 04-05.02.2017

Platforma edukacyjna wspomagająca nauczanie przedmiotu systemy energetyki odnawialnej w klasie 2 TEO

Nauczyciel  - Lech Boniszewski